ལྷ་སྒྲུང་།

ལེའུ 3 ཡོད།
0
2017.12.20

ཕུལ་བྱུང་ཉེན་རྟོག་པ།

ལེའུ 2 ཡོད།
0
2017.12.20

གཅིག་ཀྱང་ཆད་མི་རུང་།

ལེའུ 2 ཡོད།
0
2017.12.18

རྨུ་སྒར་གྱི་ཡོ་ལང་།

ལེའུ 38 ཡོད།
0
2018.04.02

ཅའོ་ཡུས་ལོའུ།

ལེའུ 30 ཡོད།
0
2018.03.29

སྒོ་ཕྱི་ཁྱིམ་བར་ནས།

ལེའུ 26 ཡོད།
0
2018.03.28

ཧྲ་ཅ་པང་།

ལེའུ 30 ཡོད།
0
2018.03.27

ཆའོ་ལུང་པིའོ།

ལེའུ 38 ཡོད།
0
2018.03.27

རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་ནག་པོ།

ལེའུ 36 ཡོད།
0
2018.03.26
  • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
  • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
  • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
  • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
  • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
  • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
  • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།